Menu

Hoe plezierig zou je leven zijn, wanneer je de kracht zou hebben om te zijn, te spreken en te bewegen vanuit je authentieke zelf?

In de therapiesessies kun je jezelf (her)ontdekken, je grenzen verkennen en ook uitdagingen aangaan. Je zult inzicht krijgen in jezelf en in je relaties.

Aandachtig werken met je lichaam is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, tot transformatie. Hierbij draag ik zorg voor een veilige en respectvolle omgeving.

De sessies duren één uur en vinden plaats in mijn praktijk aan de Grote Houtstraat 180 in Haarlem.

Ik ben lid van de beroepsvereniging SBLP (Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie, voorheen de NVPIT. De beroepsvereniging heeft een reglement voor klacht- en tuchtrecht.